יהודה שטרן, עו"ד

חובת צירוף מפרט טכני לחוזה הרכישה

בהתאם לסעיף 2(א1) לחוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973, על הקבלן לצרף לחוזה הרכישה מפרט טכני הכולל התייחסות לנתונים הטכניים של הדירה ומתקניה.

בהתאם להוראות צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974, המפרט הטכני של הדירה כולל בין השאר התייחסות  לשטח הדירה, שטח המרפסת, תיאור החניה, תיאור של סוגי הדלתות, סוגי החלונות, חיפוי הקירות, נקודות חשמל, מים, תקשורת וכדומה.

החשיבות של המפרט הטכני

בפסק דין  ע"א 7298/00 כתב בית המשפט כי מטרת המפרט הוא שהקבלן יציג לרוכש באופן הברור ביותר את הדירה הנמכרת, על תכונותיה השונות, כך שקונה סביר יידע בדיוק מה הוא קונה ועל מה הוא מוציא את כספו.

כך גם נכתב בפסק הדין תא (הרצליה) 60323-05-17 כי מטרתו של המפרט משתלבת במטרתו הכללית של חוק המכר (דירות), שהיא, בין היתר באה למנוע, ככל האפשר, הפתעות לאחר מעשה.

בפסק דין ע"א 213/80 בית המשפט כתב כי מטרת המפרט הטכני של הדירה משתלב עם תכליותיו הכלליות של חוק המכר דירות ומכאן גם חשיבתו הרבה. להלן ציטוט מתוך פסק הדין:  "מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת – וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים – מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו"

הדברים נכתבו כסקירה עקרונית לא ממצה ואין לראות בדברים כייעץ משפטי או עצה משפטית.

נגישות